Kontakty


Telefon: +420 380 427 307

Email:   zabrdi-obec@seznam.cz


     

                                

           

                          


Obec Zábrdí: Kontakty a zastupitelstvo

 

Zastupitelstvo

Starosta:            Zdeněk Půbal   +420 606 850 089   zabrdi-obec@seznam.cz
Místostarosta:  Karel Turek  +420 724 959 564
Členové:             Václav Bízek, Roman Pavelka, Roman Janoušek


Účetní:                Kamila Korytarová

 

Adresa

Obecní úřad
Zábrdí 41
383 01

telefon, fax: +420 380 427 307

IČO: 00583146

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Josef Urban, tel: 777 267 555, mail: poradce.urban@quick.cz

 

Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

 • Obec Zábrdí

2. Důvod a způsob založení

 • Obec byla založena podle ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích – je to organizace, která má se zabývá správou věcí veřejných.

3. Organizační struktura

 • Činnost úřadu je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce.

4. Kontaktní spojení

         Obec Zábrdí
         okres Prachatice
         Husinec
         384 21

         telefon, fax: +420 380 427 307

         zabrdí-obec@seznam.cz

5. Bankovní spojení:

6. : 00583146

7. DIČ: obec není plátcem DPH

8. Rozpočet

 • viz sekce Dokumenty

9. Žádosti o informace

 • viz Kontaktní adresa

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • viz Kontaktní adresa

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst.4. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal. O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal. Jde - li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal a je oprávněn za něj jednat. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

 

12. Formuláře

 • úřední formuláře jsou k dispozici v podatelně Obecního úřadu Zábrdí.

13. Návody pro řešení životních situací

 • jsou na Portálu veřejné správy ČR

14. Nejdůležitější předpisy

 • viz sekce Dokumenty

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

 • připravuje se

16. Výroční zprávy

 • viz sekce Dokumenty

17. Seznam organizací

 • nejsou

© 2014 obec Zábrdí | Developed by P4P s.r.o.