Kontakty


Telefon: +420 380 427 307

Email:   zabrdi-obec@seznam.cz


     

                                

           

                          


Sbor dobrovolných hasičů Zábrdí

 

Historie

Prvním hasičským sborem v blízkém okolí je ten ze Záblatí. Založen byl německými obyvateli v roce 1876. Následovaly pak české sbory v Husinci - 1883 a v Lažišti - 1890.

V Zábrdí byl hasičský sbor oficiálně založen v roce 1900. Hlavním důvodem byly devastující požáry na konci 19. století, kdy lehlo popelem množství velkých usedlostí. Většina jich pak nebyla znovu obnovena a Zábrdí tak ztratilo na rozloze asi čtvrtinu. Zajímavé je, že na počtu obyvatel se to neprojevilo. "Ve svornosti jest naše síla", zní heslo nově založeného sboru.

 

V hasičské kronice se dočteme: "Nutnost založení pocítili občané po smutných letech ku konci století, kdy naše obec byla několikrát postižena zhoubným požárem. Tak roku 1894 vyhořela usedlost č.12, roku 1896 č. 23, 37, 25 a u čísla 26 stodola. Roku 1898 na jaře číslo 14 a na podzim téhož roku celá část vesnice položená na straně jihovýchodní, nesoucí čísla 1, 2, 3 a 42."

 

Právě kvůli tomuto požáru byl založen sbor dobrovolných hasičů, který měl za úkol, aby se nic podobného už neopakovalo. Křest ohněm prodělal sbor v roce 1903 v č.p. 22. Z kroniky se pak dozvídáme, že hasičský sbor zasahoval nejen v Zábrdí, ale i v okolních obcích a to bez ohledu na národnost až do konce druhé světové války, kdy zápisy v kronice končí. Poválečná léta pak nejlépe dokumentují černobílé fotografie, které naleznete ve fotogalerii na této stránce vlevo nahoře.

 

Tady vlatně vesnice směrem od Zábrdského mlýna začínala. Bývalé číslo popisné 1, které vyhořelo v roce 1898.

 

Současnost

Sbor dobrovolných hasičů se schází několikrát do roka. Je to především při výročních schůzích, ale také při údržbě techniky a zejména při soutěžích. Té okrskové se totiž družstvo ze Zábrdí pravidelně účastní, dokonce i s úspěchy. Několikrát okrskové kolo vyhrálo, svou pozici pro kolo okresní ale vždy postoupilo silnějším družstvům, například z Lažiště. Kvůli malé členské základně sbor nemá zásahovou jednotku. Hlavním cílem do budoucna je hlavně to, aby se tradice dobrovolného sboru hasičů v Zábrdí nepřetrhla. Místní dobrovolní hasiči pomáhají také na brigádách pro obec, například při údržbě vodních zdrojů nebo obecní zeleně, s jejich pomocí se také každé letnice staví májka, což je každý rok pro obec jedna z největších událostí.

Velký požár v obci nepamatují od ledna roku 1997, kdy shořela celá stodola a stáj jedné usedlosti. Menší pak v roce 2008. Předseda hasičů Karel Turek vzpomíná: "Požár se odehrál přímo v hasičárně, druhého ledna, právě v době výroční členské schůze. Nejdříve se probíraly záležitosti sboru, potom se jedl guláš. Ani jsme ho ale nestačili zapít, a někdo klepal na okno, že prý se nám kouří ze střechy. Brali jsme to jako legraci, ale najednou ze střechy vyšlehly plameny. Každý popadl co mohl a hasil. Když přijeli profesionálové, byl už oheň uhašen. Požár vznikl v podkrovním bytě, jehož nájemník rozehříval plamenem vodu zamrzlou v novodurových trubkách a odešel do hospody." 

 

 

 

© 2014 obec Zábrdí | Developed by P4P s.r.o.