Kontakty


Telefon: +420 380 427 307

Email:   zabrdi-obec@seznam.cz


     

                                

           

                          


Dokumenty 2020

Vyvěšeno 31.3.2020:

Rozpočtové opatření č.1/2020 /files/files/skenov%C3%A1n%C3%AD0011.pdf

Vyvěšeno 6.2.2020:

Schválený rozpočet roku 2020   /files/files/Schv%C3%A1len%C3%BD%20rozpo%C4%8Det%202020.pdf

Rozpočtové opatření č.9/2019  /files/files/skenov%C3%A1n%C3%AD0010.pdf

Rozpočtové opatření č.12/ 2019   /files/files/r_o_12.pdf

Dokumenty 2019

12.12.2019 - Návrh rozpočtu na rok 2020
/files/files/N%C3%A1vrh2020.pdf
Veřejná vyhláška 30.9.2019
/files/files/doru%C4%8Den%C3%AD%20ve%C5%99ejnost%20a%20OI.pdf
Hodnotící zpráva za rok 2018 - Zábrdí
/files/files/Hodnotici%20zprava%20pro%20obce%20-%20Zabrdi.pdf
Poskytnuté příspěvky za rok 2018
/files/files/Poskytnute%20prispevky.pdf
Rozpočtové výhled 2020-2022
/files/files/Rozpoctov%C3%BD%20v%C3%BDhled20-22.pdf
Rozpočtové opatření 8
/files/files/rozpo%C4%8Dtov%C3%A9%20opat%C5%99en%C3%AD%208.jpeg
Schválený rozpočet roku 2019
/files/files/rozpo%C4%8Det2019.pdf
Rozpočtové opatření 7
/files/files/skenov%C3%A1n%C3%AD0003(1).pdf
Rozpočtové opatření 6
/files/files/skenov%C3%A1n%C3%AD0003.pdf
Příloha
/files/files/P%20%C5%98%20%C3%8D%20L%20O%20H%20A.pdf
Protokol o schvalování účetní závěrky
/files/files/Protokol%20o%20schvalov%C3%A1n%C3%AD%20%C3%BA%C4%8Detn%C3%AD%20z%C3%A1v%C4%9Brky.pdf
Rozvaha
/files/files/R%20O%20Z%20V%20A%20H%20A.pdf
Schválený závěrečný účet 2018_obce
/files/files/Schv%C3%A1len%C3%BD%20z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%202018_obce.pdf
Souhrnná sestava
/files/files/Souhrnna_sestava_2019-06-18_19-04.pdf
Souhrnná sestava 2
/files/files/Souhrnna_sestava_2019-06-18_19-27.pdf
Výkaz zisků a ztrát
/files/files/V%20%C3%9D%20K%20A%20Z%20Z%20I%20S%20K%20U%20A%20Z%20T%20R%20%C3%81%20T%20Y.pdf
Účetní závěrka
/files/files/%C3%9A%20%C4%8C%20E%20T%20N%20%C3%8D%20Z%20%C3%81%20V%20%C4%9A%20R%20K%20A.pdf

Dokumenty 2018

DokumentyRozp001
Návrh rozpočtu na rok 2018_1
Rozp003
Návrh rozpočtu na rok 2018_2
Rozp005
Návrh rozpočtu na rok 2018_3
rozp1
Rozp006
Návrh - střednědobý výhled DSO
rozp opatr 2
rozp2
rozp opatr 1
rozp3
rozp1 2016
rozp2 2016
rozp3 2016
Rozvaha
Prehled dotaci
Audit str2
Audit str4
Audit str5

© 2014 obec Zábrdí | Developed by P4P s.r.o.