Kontakty


Telefon: +420 380 427 307

Email:   zabrdi-obec@seznam.cz


     

                                

           

                          


Ves za brdem neboli kopcem je Zábrdí

 

Obec Zábrdí (německý název Zabrdy) se nachází 4,5 km na severozápad od Prachatic. Zábrdí leží nad řekou Blanicí v členité krajině v průměrné výšce 642m nad mořem. 

V listině, kterou vydal na Karlštejně český král Karel IV. roku 1359, dal do léna Petrovi z Janovic a jeho dědicům hrady Kunžvart, Vimperk a Hus. Dále pak městečka Vimperk, Záblatí, Husinec a dalších 36 vesnic mezi než patřil Řepešín, Zvěřinec, Křišťanovice, Mlynářovice, Milešice, Lažiště, Zábrdí a další. Roku 1363, po vymření pánů z Janovic se Husské panství, do kterého ves Zábrdí patřila, dostalo do přímého králova majetku.

 


Místní jméno Zábrdí označuje ves podle její polohy za brdem, to je za vrchem respektive za Brdem. Ve staročeštině mělo slovo brdo dva významy. V prvním případě bylo brdo součástí tkalcovského stavu/navádět brdo, to je osnovu do brda. Z toho také vzniklo úsloví "na jedno brdo". Druhý význam byl nevysoký kopec, pahorek, vrch, brd. Zábrdí bylo tedy s největší pravděpodobností založeno za kopcem-brdem. Přijíždí-li se od Lažiště, kde je kostel a fara, leží Zábrdí za kopcem Stráž 700.5 n.m. Samotné jméno kopce Stráž naznačuje že šlo o strážní místo. V okolí se rýžovalo zlato, probíhala tudy stará obchodní cesta, takže stráž na Stráži měla opodstatnění. Současně je možné, že ve 14.století byla Stráž prostě brdo.

 

 

 

V roce 1850 čítala obec 284 obyvatel, v roce 1869  280 obyvatel, v r. 1890  232 obyvatel, v r. 1900  234 obyvatel,

v r. 1910  244 obyvatel, v r.1921  248 obyvatel a v r. 1930  211 obyvatel. V roce 2014 je v obci trvale hlášeno

65 obyvatel.

 

 

V období 1. republiky byl v Zábrdí bednář, hokynář, kramář, sklenář a nezvykle tři obuvníci. Hostinec provozovala Anna Janoušková. Dle tradice ho navštěvoval i král Šumavy Josef Hasil. Ze zápisů o schůzích obecního zastupitelstva se dá zjistit, že funkci starostů v obci vykonávali: 
Josef Tvrdek 1895 - 1902 
Josef Janoušek 1902 – 1907 
Jakub Šetka 1908 - ? 
Josef Matulka 1925 – 1928 
Karel Vachtfeitl 1929 – 1939 
Jan Krejza 1939 - 1941 
V roce 1945 se nástupcem Obecního úřadu Zábrdí stal Místní národní výbor Zábrdí (viz zákon č. 4/1945 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů). V roce 1945 Obecní úřad Zábrdí ukončil činnost a veškeré materiály týkající se obecního úřadu byly předány nastupujícímu místnímu národnímu výboru. 

 

 

 

 

 

Přírodní památky

V polích je přírodní památka ev. č. 1614 poblíž obce Zábrdí v okrese Prachatice. Chráněné území se rozkládá asi ½ km jižně od Zábrdí, kde zaujímá část k jihovýchodu ukloněného svahu po levé straně údolí řeky Blanice. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Důvodem ochrany je bohatá lokalita vstavače kukačky.

 

 

Zábrdská skála je přírodní památka ev. č. 1615 poblíž obce Zábrdí v okrese Prachatice. Chráněné území se nalézá asi 1½ km jižně od Zábrdí, na pravém břehu řeky Blanice. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Důvodem ochrany jsou rulové skály s porostem tařice skalní.

 

Trnovník bílý (Akát) - památný strom se nachází na rozcestí na západním okraji vesnice vedle křížku s letopočtem 1871. Robinia Pseudoacacia je jedním z výjimečných jedinců svého druhu, jedná se o strom s téměř pravidelnou, symetrickou korunou, založenou asi od výšky 3m. Koruna je vysoká přes 12m a více než 12m široko rozložená. Obvod kmene ve 130cm nad zemí je 370cm. Předpokládané stáří asi 140 let. Podle četných nálezů semen v okolí strom bohatě kvete a plodí. 

 

Blanice - řeka a okolí jsou předmětem ochrany prostředí přirozeného toku s písčitým až štěrkovitým substrátem dna. V úseku mezi Horním Záblatím a Zábrdským mlýnem byl monitorován výskyt řady vzácných živočišných druhů jako vranka obecná, perlorodka říční, mihule potoční, střevle potoční, ledňáček říční a vydra říční. Z dalších pak jelec jesen (v nadjezí Zábrdského jezu), mník jednovousý, pstruh obecný, ropucha obecná, ještěrka obecná (v lokalitě Zábrdská skála) a užovka obojková.

 

 

© 2014 obec Zábrdí | Developed by P4P s.r.o.